De oprichtingsvergadering van de ponyclub werd gehouden op 19 april 1966 in café 'Van Straaten' te Hagestein. Bij de vergadering was onder andere het voltallige gemeentebestuur aanwezig. Deze vergadering was op verzoek van het actiecomité, bestaande uit de heer G.J. van Zanten en de heer P.H. Kaars-Sijpesteyn. Op de vergadering meldden zich 14 leden en 2 donateurs aan. Het voorlopige bestuur bestond uit de hiervoor genoemde personen en de heer G. Frasa. De contributie werd vastgesteld op 0,75 gulden per week voor de leden en voor de donateurs een bedrag van minimaal 5 gulden gevraagd.
 
 

Op de algemene ledenvergadering van 11 mei 1966 werd het voorstel gedaan de ponyclub de naam 'De Stuwruiters' te geven. Deze naam lag voor de hand vanwege het sluizencomplex 'De Stuw' te Hagestein. De eerste les vond plaats op 21 mei 1966 en werd gegeven op het gemeentelijke sportterrein gelegen aan de Biezenweg.

 
Op 27 april 1967 werd een vereniging voor paarden opgericht. De voorlopige naam was 'De Vijfheerenlanden Noord'. Wanneer deze vereniging levensvatbaar zou worden, kon besloten worden om de twee verenigingen samen te voegen. Dit gebeurde in 1969 en zo ontstond de naam 'Landelijke Rijvereniging en Ponyclub de Stuwruiters'.
 
In 1978, 12 jaar na de oprichting, kocht de vereniging van de familie de Vor een hectare grond aan de Hogewaard. Vrijwel gelijktijdig schonk de gemeente Hagestein, welke toen nog zelfstandig was, een gedeelte van de houten noodschool. Deze bevond zich op de hoek van de Dorpsstraat en de Stuwstraat. Dit gebouw werd voor de vereniging het eerste, echte clubgebouw. Na een jaar of 10 begon het eerste onderkomen tekenen van verval te vertonen, met een aantal noodgrepen zijn de leden erin geslaagd het gebouw nog lange tijd bewoonbaar te houden. Daarnaast was het in deze tijd onzeker of 'De Stuwruiters' hun terrein zouden behouden, toen was namelijk serieus spraken van verplaatsing naar de Nijensteinse weg vanwege de voorgenomen plannen van een bedrijventerrein. Uiteindelijk is deze verplaatsing niet doorgegaan en zijn de plannen voor de nieuwbouw van het clubgebouw ontstaan. De eerste steen werd gelegd op 17 februari door erevoorzitters de heer G.J. van Zanten en de heer A. Frasa. Het gebouw is casco opgeleverd, en door de werkzaamheden van 15 leden is het uiteindelijke clubhuis ontstaan.
 
Door de aanleg van het industrieterrein de Gaasperwaard zijn we een deel van het terrein kwijtgeraakt. Van deze opbrengsten is de tweede bak aangelegd met daarnaast een paddock. Tevens is er een nieuw ruim parkeerterrein beschikbaar.